mind tRAINING

Om du kan styra din andning - kan du styra dina tankar

Om du kan styra dina tankar - kan du styra dina handlingar

Kan du styra dina handlingar - kan du styra ditt liv

MINDFULNESS - MEDVETEN NÄRVARO

Mindfulness är ett förhållningssätt att ta vara på ögonblicket och fokusera på vad som händer Nu. För helt ärligt, finns det något annat än NU som existerar? Finns det med 100% säkerhet ”ett sedan” eller kan du påverka något som redan skett? Vi kan drömma om framtiden och vi kan lära oss av det som redan varit – men det enda vi kan påverka är det som sker just NU!

MEDITATION

Meditation är en uråldrig teknik som alla kan lära sig. Den som mediterar går in i ett tillstånd av fullständig avslappning i både kroppen och sinnet, det uppstår en inre tystnad och allt ”surr” som vi så ofta har runt oss avtar. I den stillheten kommer vi i kontakt med vårt inre, vårt sanna jag, den vi är på riktigt när vi inte påverkas och störs av vår omgivning. Genom meditationen får vi upplysning och svar på frågor vi har om oss själva.

VARFÖR?

Först när vi blir medvetna om våra invanda tanke- och reaktionsmönster har vi möjlighet att förändra dem. Genom mindfulness och meditation lära vi oss mer om oss själv, vi ser vad
som sker, vad vi gör och varför. Genom medvetenheten om våra egna handlingar, tankar och känslor och att acceptera dem – så blir det lättare att möta livets alla händelser.

Meditation är ett sätt att förbättra livskvaliteten. Effekterna är ofta ett ökat lugn, ökad koncentration, mer energi, bättre immunförsvar mm. I vår alltmer stressiga vardag är meditation ett enkelt/kostnadsfritt/biverkningsfritt verktyg som du enkelt har med dig överallt. Vi får en ökad acceptans och blir mer kärleksfulla och tillåtande till oss själva, vilket sedan sprider sig att vi får ett mer vänligt och förstående beteende gentemot andra människor och hela vår värld
.

MEDITATION / MINDFULNESS MED ANETTE

Att meditera är enkelt för det kräver inga redskap, prylar eller speciell lokal för att kunna göra det. Däremot rekommenderar jag en gnutta disciplin och att ge det mer än 1 chans.

Ofta kan vi känna ett motstånd när vi ska införa nya rutiner och det krävs därför att hålla i det under en tid för att det ska kunna bli en vana och för att se resultat, precis som med vilken annan träning eller förändring som helst.
 
Jag hjälper dig att hitta rutiner och leder dig genom meditationer som passar utifrån vart du är i livet. Meditation kan ske både individuellt eller i grupp.
 
Både meditation eller mindfulness finns med i min yoga och i min coaching.

 
Kontakta mig för mer information och hur vi kan ordna för just dina behov