coach

I coaching är vi vana att sätta upp ”mål” – ex. en specifik sak, situation eller känsla som vi vill uppnå. Så långt är säkert de flesta med. MEN vart kommer egentligen det där målet ifrån, vart har det sin grund? Vi människor gör ofta likadant som andra, vi härmas, istället för att göra det vi själva vill. Det gör vi för att vi är rädda att inte bli accepterad och bli utesluten. Vi bryr oss mer om vad andra tycker om oss än vad vi tycker om oss själva. Som en följd av allt det har många
av oss tappat bort sig själva, sitt eget värde och sin egen vilja. Det är Crazy!

 

Transformativ Coaching bygger på tre principer, Sinne-Medvetande- Tanken. När vi förstår dessa tre principer sker förändringar inom oss på ett djupare och mer bestående plan. Det gör att vi släpper våra gamla vanor att skapa från den yttre världen runt oss, och istället börja skapa från vårt inre.


Genom denna form av coaching kommer du i kontakt med din inre mentala hälsa, att kunna leva med mindre stress, med större välbefinnande och en ökad känsla av samhörighet med livet.
De tre principerna är formulerade av den skotske filosofen Sydney Banks och Transformativ Coaching används idag över hela världen.

Coachning av Anette

Att bli coachad av mig är att

vara redo att agera för att komma till en

förändring

 

Tillsammans förtydligar vi:

◦ Ditt nuläge

◦ Vad du vill uppnå – Din intention

◦ Varför du vill uppnå den

◦ Vad som hindrar dig

◦ Vad är sant från dig – Vilka osanningar förföljer dig

Det kommer ge dig ökat medvetande hur du fungerar, vad som hindrar dig att gör det du vill och vart du hittar din kraft. Vi belyser även saker hos dig som blivit invanda mönster, vad som endast är dina tankar och riktar istället om fokus till det som du känner är äkta och lustfyllt -
till ditt ”sanna jag”!

Du är redan en magisk varelse som bara har gått lite vilse på vägen och behöver hitta tillbaka till dig själv igen. När du hittar det du verkligen vill på riktigt kommer du känna att tillvaron blir så mycket enklare och du kommer börja leva från en mycket skönare plats i dig själv!!

 

Jag har coachat många människor till nya insikter och där de vågat göra förändringar.

För just ”att göra” är en av de största effekterna för att komma till en förändring. Du behöver inte alltid veta vad du vill, men du behöver veta ATT DU VILL.

PROVA ETT GRATIS 30 MIN SAMTAL